Velis Consult Ltd.

Dr. Latchezar Denkov Iskrov

Velis Consult Ltd.

Postal Address:
53-B Graf Ignatiev Street, fl. 1
BG-1142 Sofia, Bulgaria

Phone: +359 2 986 68 64
Phone: +359 2 981 18 43
Fax: +359 2 987 76 89

За FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

Контакти

ФИАБЦИ България
гр.София, ПК 1606
бул.Македония №10

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 885 001 001
Мобилен: +359 885 034 858
Мобилен: +359 888 806 316