National Real Property Association

1

Nat. Real Property Association

Dr. Latchezar Denkov Iskrov

Postal Address:
36 –A Patriarh Evtimii Blvd
BG-1000 Sofia
Bulgaria

Phone: +359 2 988 68 90
Fax: +3592 988 68 91

За FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

Контакти

ФИАБЦИ България
гр.София, ПК 1606
бул.Македония №10

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 885 001 001
Мобилен: +359 885 034 858
Мобилен: +359 888 806 316