Imoti Ltd

1

Imoti Ltd

Mr. Valentin Saykov

Postal Address:
75 Vladaiska Street, fl.1
BG-1606 Sofia
Bulgaria

Phone: +359 2 851 07 70
Fax: +359 2 951 65 74

За FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

Контакти

ФИАБЦИ България
гр.София, ПК 1606
бул.Македония №10

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 885 001 001
Мобилен: +359 885 034 858

Новини

TNI Celebrates 15 Years of Tradition

FIABCI Delegation gathers in Asia

Location, location, location