Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Управителният съвет на Сдружение „ФИАБЦИ - БЪЛГАРИЯ”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.17 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.01.2020Г. ОТ 13.00 ЧАСА, гр. София,  бул. "Джеймс Баучер" №76 (сградата на Български Червен кръст)

При невъзможност да вземете лично участие в Общото събрание, може да упълномощите друго лице, което да ви представлява, при условията на чл.15 от Устава на  Сдружение „ФИАБЦИ-БЪЛГАРИЯ”

Изтегли - Пълномощно Фиабци физическо лице Изтегли - Пълномощно Фиабци юридическо лице

ПОКАНА

International Federation of Real Estate FIABCI

 

The International Real Estate Federation FIABCI provides access and opportunity for real estate professionals interested in acquiring knowledge, exchanging information and conducting international business.

FIABCI is a non-political organization that helps the activities of its members internationally. It helps to learn new knowledge, create cooperation. Optimizes business opportunities around the world.

International Federation of Real Estate FIABCI

About FIABCI

Business Club of Real Estate Professionals from more than 60 countries. Special consultant with status of a non-governmental organization to the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).

Contacts

FIABCI Bulgaria
Sofia, PK 1606
10, Makedonia Blvd

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Phone: +359 885 001 001
Mobile: +359 885 034 858
Mobile: +359 888 806 316