Условия за членство

Условия за членство
За да станете член на ФИАБЦИ е необходимо да се свържете с нас и да заявите намерението си писмено. Изтеглете и попълнете МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО.

Процедура по прием
Изпратете попълнена МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО, заедно с кратка автобиография.

Документи за членство
Изтеглете МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО


Всеки член на ФИАБЦИ е длъжен:
- Да спазва Устава и Етичния професионален кодекс;
- Да изпълнява решенията на Общото събрание, Управителния съвет на ФИАБЦИ и на Управителния съвет на регионалните структури;
- Да поддържа високо ниво на професионалната си квалификация.

About FIABCI

Business Club of Real Estate Professionals from more than 60 countries. Special consultant with status of a non-governmental organization to the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).

Contacts

FIABCI Bulgaria
Sofia, PK 1606
10, Makedonia Blvd

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Phone: +359 885 001 001
Mobile: +359 885 034 858
Mobile: +359 888 806 316