За нас

Международна федерация за недвижими имоти ФИАБЦИ
Бизнес клуб на професионалистите в недвижимите имоти от повече от 60 страни
Федерация от 100 национални асоциации за недвижими имоти, представляващи около 1,5 млн. професионалисти·
Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC)·
Федерацията, която ползва шест официални езика
Организация с нестопанска цел, която дава и още много възможности за глобално сътрудничество
    
ФИАБЦИ обединява всички професии, свързани с недвижимите имоти в четири основни професионални категории:
Брокери и агенти
Експерти - оценители, архитекти, адвокати, финансисти, застрахователи, инженери, проектанти, дизайнери и др.
Инвеститори / строители
Мениджъри - управление на имоти, управление на инвестиции,управление на проекти

ФИАБЦИ обединява всички типове недвижимост:
Офисни, индустриални, жилищни, търговски, ваканционни, обществени и др.

Представителство на ФИАБЦИ в международен план:
ФИАБЦИ се представлява чрез местни клонове - организации с нестопанска цел в повече от 50 държави.

Предмет на дейност на ФИАБЦИ:
ФИАБЦИ е неполитическа организация, която помага на дейността на своите членове в международен план. Допринася за усвояване на нови знания, създаване на  сътрудничество. Оптимизира бизнес възможностите по цял свят.

ФИАБЦИ организира ежегодно световни и регионални конгреси и бизнес срещи.

ФИАБЦИ предоставя възможнос за обучение и получаване на межународен сертификат  чрез помощта на своите Академични членове – водещи световни университети и Институционални членове.

 

About FIABCI

Business Club of Real Estate Professionals from more than 60 countries. Special consultant with status of a non-governmental organization to the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).

Contacts

FIABCI Bulgaria
Sofia, PK 1606
10, Makedonia Blvd

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Phone: +359 885 001 001
Mobile: +359 885 034 858
Mobile: +359 888 806 316