previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Международна федерация за недвижими имоти ФИАБЦИ
Бизнес клуб на професионалистите в недвижимите имоти от повече от 60 страни
Федерация от 100 национални асоциации за недвижими имоти, представляващи около 1,5 млн. професионалисти·
Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC)·
Федерацията, която ползва шест официални езика
Организация с нестопанска цел, която дава и още много възможности за глобално сътрудничество
    
ФИАБЦИ обединява всички професии, свързани с недвижимите имоти в четири основни професионални категории:
Брокери и агенти
Експерти - оценители, архитекти, адвокати, финансисти, застрахователи, инженери, проектанти, дизайнери и др.
Инвеститори / строители
Мениджъри - управление на имоти, управление на инвестиции,управление на проекти

ФИАБЦИ обединява всички типове недвижимост:
Офисни, индустриални, жилищни, търговски, ваканционни, обществени и др.

Представителство на ФИАБЦИ в международен план:
ФИАБЦИ се представлява чрез местни клонове - организации с нестопанска цел в повече от 50 държави.

Предмет на дейност на ФИАБЦИ:
ФИАБЦИ е неполитическа организация, която помага на дейността на своите членове в международен план. Допринася за усвояване на нови знания, създаване на  сътрудничество. Оптимизира бизнес възможностите по цял свят.

ФИАБЦИ организира ежегодно световни и регионални конгреси и бизнес срещи.

ФИАБЦИ предоставя възможнос за обучение и получаване на межународен сертификат  чрез помощта на своите Академични членове – водещи световни университети и Институционални членове.

 

International Federation of Real Estate FIABCI

 

The International Real Estate Federation FIABCI provides access and opportunity for real estate professionals interested in acquiring knowledge, exchanging information and conducting international business.

FIABCI is a non-political organization that helps the activities of its members internationally. It helps to learn new knowledge, create cooperation. Optimizes business opportunities around the world.

International Federation of Real Estate FIABCI

About FIABCI

Business Club of Real Estate Professionals from more than 60 countries. Special consultant with status of a non-governmental organization to the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).

Contacts

FIABCI Bulgaria
Sofia, PK 1606
10, Makedonia Blvd

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Phone: +359 885 001 001
Mobile: +359 885 034 858