Структура

John Doe
Бойко Бойков President World Council of Developers and Investors. Повече от 15 години опит в областта на недвижимите имоти, управление на проекти и строително предприемачество.
John Doe
Иван Велков Председател на управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация. Повече от 20 години опит в областта на недвижимите имоти
John Doe
Марио Захариев Основател и изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл. Един от първите и най-успешни предприемачи в България.

John Doe
проф.Стати Статев Ректор на Университет за национално и световно стопанствоJohn Doe
Антоанета Искрова Главен секретар. Над 20 години опит в областта на недвижимите имоти, управление и покупко-продажби.
John Doe
Десислава Фераджиева Управител на Home Care BG една от най-големите компании във фасилити мениджмънта в България.
John Doe
адв. Александър Тонев
John Doe
Ирена Перфанова Председател на Управителния съвет на Национално сдружение Недвижими имоти /2014 - 2018/. Член е на Световния борд на Международната федерация по недвижими имоти FIABCI /2014-2018/.

About FIABCI

Business Club of Real Estate Professionals from more than 60 countries. Special consultant with status of a non-governmental organization to the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).

Contacts

FIABCI Bulgaria
Sofia, PK 1606
10, Makedonia Blvd

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Phone: +359 885 001 001
Mobile: +359 885 034 858
Mobile: +359 888 806 316