Международна федерация за недвижими имоти ФИАБЦИ

 • Бизнес клуб на професионалистите в недвижимите имоти от повече от 60 страни
 • Федерация от 100 национални асоциации за недвижими имоти, представляващи около 1,5 млн. професионалисти·
 • Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC)·
 • Федерацията, която ползва шест официални езика
 • Организация с нестопанска цел, която дава и още много възможности за глобално сътрудничество
   

ФИАБЦИ обединява всички професии, свързани с недвижимите имоти в четири основни професионални категории:

 • Брокери и агенти
 • Експерти - оценители, архитекти, адвокати, финансисти, застрахователи, инженери, проектанти, дизайнери и др.
 • Инвеститори / строители
 • Мениджъри - управление на имоти, управление на инвестиции,управление на проекти

 • ФИАБЦИ обединява всички типове недвижимост:
Офисни, индустриални, жилищни, търговски, ваканционни, обществени и др.
 • Представителство на ФИАБЦИ в международен план:

ФИАБЦИ се представлява чрез местни клонове - организации с нестопанска цел в повече от 50 държави.

 • Предмет на дейност на ФИАБЦИ:

ФИАБЦИ е неполитическа организация, която помага на дейността на своите членове в международен план. Допринася за усвояване на нови знания, създаване на  сътрудничество. Оптимизира бизнес възможностите по цял свят.

ФИАБЦИ организира ежегодно световни и регионални конгреси и бизнес срещи.

ФИАБЦИ предоставя възможнос за обучение и получаване на межународен сертификат  чрез помощта на своите Академични членове – водещи световни университети и Институционални членове.

 

Медиен партньор

Media partner

Учебни пакети

Training packages

Продуктов презентатор

Продуктов презентатор FM Center

С подкрепата на

Тишман Мениджмънт Къмпани

Хотелско настаняване

FPI

Конферента зала

RE/MAX България

About FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

www.fiabci.org

Контакти

Web: www.fiabci.bg 
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 2 9549105 
Мобилен: +359 888 972103