Професионален мениджмънт в управлението на недвижими имоти!

www.irem.org                                                    

Най-големият Американски Институт за Управление на Недвижими Имоти /IREM/ и ФИАБЦИ България
, като представител на Световната федерация по недвижими имоти у нас, въвеждат за първи път в България нов стандарт на работа в сферата на управление на недвижима собственост, прилаган в най-големите световни водещи компании в този бизнес. Професионалният пропърти и фасилити мениджмънт е не само модерна професия, но и съвременна необходимост за поддържане на престиж, ниво на обслужване и имидж на целия пазар за недвижими имоти.

Като новост в България, пропърти и фасилити мениджмънта навлезе с увеличаването на чуждестарнните инвестиции на нашия пазар. За да бъдем конкурентни сред останалите европейски държави и да предлагаме качествен продукт на все по–взискателните клиенти, трябва да предоставяме услуги на високо професионално равнище.

Как се управляват вече направени инвестиции и човешки ресурси, как се оптимизират разходи и се взимат правилни решения, как се създават и поддържат оптимално комфортни условия за бизнес, съвременен стандарт на живот или отдих, как правилното разпределяне на паричните потоци във времето води до повишаване на печалбата от вложени инвестиции – това е основата на професионалното управление на недвижима собственост.

През 2011г.  IREM започна обучението на своите първи професионални кадри в България и създава първите CPM / Certified property manager / специалисти у нас, представители на големи мениджърски и предприемачески компании, управители на търговски и жилищни комплекси, специалисти по недвижими имоти, мениджъри в молове и инвестиционни фондове. Това поставя началото на по-високо ниво на обслужване, което от своя страна се очаква да засили интереса към добре управляваните обекти. Опитът в други европейски държави показа, че след въвеждането на CPM обучението, големи корпорации и финансови институции  инвестират все-повече за обучение на своя персонал в IREM.

Инвестицията в това ново предизвикателство е ключ към международен успех!

Какво включва учебната програма:

• HRS402: Стратегии за развитие на човешките ресурси- за пропърти мениджъри
• FIN402:  Инвестиране в недвижими имоти- финансови инструменти
• MNT402: Поддръжка на имоти и управление на риска
• MKL406: Маркетинг и лизинг услуги
• ASM603: Инвестиране в недвижими имоти, финансиране и оценяване I част
• ASM604: Инвестиране в недвижими имоти, финансиране и оценяване II част
• ASM605: Инвестиране в недвижими имоти, финансиране и оценяване III част
• BDM602: План за управление на имоти: Модел IREM
• MPSA: Оценка на умения за съставяне на план за управление
• ETH800: Етичен кодекс за пропърти мениджъри

Медиен партньор

Media partner

Учебни пакети

Training packages

Продуктов презентатор

Продуктов презентатор FM Center

С подкрепата на

Тишман Мениджмънт Къмпани

Хотелско настаняване

FPI

Конферента зала

RE/MAX България

About FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

www.fiabci.org

Контакти

Web: www.fiabci.bg 
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 2 9549105 
Мобилен: +359 888 972103