Получаването на престижния амеркански сертификат за CPM специалист става след преминаване на учебната програма и успешно полагане на изпит, което от своя страна е доказателство за висока професионална подготовка, извършена под ръководството на американски лектори с многогодишен опит.

Къде можете да приложите своите знания?

Има широк аспект от видове недвижими имоти, нуждаещи се от управление, всеки със своите специфични особености и местонахождение. Пропъти мениджърите са партньори на собствениците на недвижими имоти като доверени служители или представители на трета страна - мениджърска компания, в зависимост от предпочитания на възложителя.

Видове компании, нуждаещи се от пропърти мениджъри:

• Фирми за управление на недвижими имоти и пълно обслужване на собствеността на трета страна

• Инвеститори – компании или лица, разполагащи със собствен портфейл от недвижими имоти

• Търговски банки

• Инвестиционни фондове

• Застрахователни компании

• Търговски и бизнес центрове, логистични и складови бази, индустриални имоти, офисни сгради

• Финансово- брокерски компании

• Специфични ползватели – болници и санаториуми, държавни учжедения и регионални структури, учебни заведения, военни бази

• Големи хотелски вериги, ваканционни селища

• Затворени жилищни комплекси , апартмънт хаус

• Агенции за недвижими имоти – предвагащи услугата „Управление на недвижими имоти”

• Комплекси за хора от третата възраст

• Управление на фамилни имоти

Служебни перспективи

Израстването на такава позиция дава възможност за работа в престижни международни компании.

Постоянно нарастващите потребности на населението и стремежът към по-качествено обслужване, налагат професията на пропръти мениджъра като перспективна и модерна.

Увеличаващият се брой на нови обекти и обществени центрове изисква адекватно менажиране. Жилищните имоти все повече се насочват към професионалното управление, като се създават сдружения на собствениците и домоуправителите с цел разрешаване на битови проблеми и създаване на нужния комфорт. Хората от третата възраст все повече се насочват към предоставящите им се възможности за нов социален живот и това изисква намесата на професионални мениджъри. Бизнес имотите и сградите за обществено обслужване вече се стремят към професионален сървис и максимална икономия на разходи.

Позициите, които бихте могли да заемате

Позицията на управляващия недвижима собственост изисква определени качества и знания като организационни умения, способност за водене на преговори, финансов мениджмънт, маркетинг, лизингови стратегии. Вие трябва да умете да давате финансови консултации като търговец, с добри юридически и счетоводни познания и заедно с това да имате и инженерно-технически знания. Но позицията, която ще заемате може да бъде само една от следните и трябва да сте подготвени за нея:

Управител на сграда – ежедневно ще работите с наематели, ползватели, лизингови процедури, събиране на такси и наеми, разрешаване на възникнали битови и технически проблеми в имотите

Пропърти мениджър – той може да управлява единични имоти или цяло портфолио, може да притежава собствена компания или да е служител в мениджърска компания

Асет мениджър – отговаря за дългосрочни инвестиции; той прави финансови и технически анализи на имотите, с цел намаляване на разходите и увеличаване на възвръщаемостта на инвестицията

Фасилити мениджър – координира нуждите на хората, оборудването и техническите операции в различни видове сгради; работи активно с човешки ресурси.

Медиен партньор

Media partner

Учебни пакети

Training packages

Продуктов презентатор

Продуктов презентатор FM Center

С подкрепата на

Тишман Мениджмънт Къмпани

Хотелско настаняване

FPI

Конферента зала

RE/MAX България

About FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

www.fiabci.org

Контакти

Web: www.fiabci.bg 
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 2 9549105 
Мобилен: +359 888 972103