Програма сесия 1
25.10.2014г.  / 8.00 - 8.30 часа /
Регистрация

25.10.2014г.   / 8.30 - 17.00 часа / 

REM001 - Въведение в професионалното обучение за пропърти мениджмънт

ETH800 - Професионален етичен кодекс

Полагане на изпит - тест 


26.10.2014г. 
/ 8.30 - 17.00 часа /


MNT402
-
Поддръжка на имотите и управление на риска -Първа част27.10.2014г. 
/ 8.30 - 17.00 часа /

MNT402 - Поддръжка на имотите и управление на риска -  Втора част

Полагане на изпит - тест


28.10.2014г.
/ 8.30 - 17.00 часа /

FIN402 - Инвестиране в недвижими имоти, финансови инструменти - Първа част


29.10.2014г.
/ 8.30 - 17.00 часа /

FIN402 - Инвестиране в недвижими имоти, финансови инструменти - Втора част

Полагане на изпит - тест с включени задачи
 

Обучението е целодневно!
Кафе паузи – 10.30 до 10.50 часа и 15.00 да 15.15 часа
Обедна почивка – 12.30 до 13.30 часа

 

Медиен партньор

Media partner

Учебни пакети

Training packages

Продуктов презентатор

Продуктов презентатор FM Center

С подкрепата на

Тишман Мениджмънт Къмпани

Хотелско настаняване

FPI

Конферента зала

RE/MAX България

About FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

www.fiabci.org

Контакти

Web: www.fiabci.bg 
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 2 9549105 
Мобилен: +359 888 972103